Videa z projektu

Situace ohledně COVID-19 byla pro každého z nás hodně náročná, ale i přesto bylo krásné pozorovat tu vstřícnost, jak si všichni navzájem pomáhali a táhli za jeden provaz. Někteří šili roušky, dobrovolníci nakupovali seniorům, roznášeli potřebné věci a spoustu dalšího. Proto jsme se i my rozhodli, že nebudeme nečinně sedět a taky pomůžeme.

O projektu

2. den

1. den

3. den