Víte, jak funguje internet?

Máte od nás internetové připojení? A víte, co to je a jak vlastně funguje Internet?

Vysvětlit pojem Internet, není úplně jednoduchá věc. Oficiální popis je, že Internet je celosvětová síť propojující jednotlivé kontinenty, státy, města a umožňuje jednotlivým počítačům spolu komunikovat. Pro ty z vás, co si pamatují takzvané lan-party, se dá říct, že Internet je něco podobného, jen v globálním měřítku, avšak neslouží pouze k hraní her, ale celkově k přenosu informací.

Internet jako takový nikdo nevlastní a jedná se o decentralizovaný systém, který je složený z nepřeberného množství větších nebo menších sítí, kdy poskytovatelé těchto sítí se spolu dohodli, že se vzájemně propojí. Z toho vyplývá, že internet jako takový, by bylo velmi obtížné vyřadit z provozu a do určité míry ho není možné regulovat. Nyní si představte, že se takto domluví celý svět a společně se propojí. Heuréka! Máme zde Internet! Jedná se samozřejmě o velice zjednodušený popis a skutečnost je daleko složitější, nicméně k obecnému pochopení nám to takhle stačí.
Počátky internetu sahají až do konce 60. let a jedna z prvních páteřních sítí oficiálně vznikla koncem 70. let pod názvem ARPANET, nikoho asi nepřekvapí, že sloužila primárně pro vládní a armádní účely. Za zmínku stojí, že v tomto období vznikl jako vedlejší produkt první předchůdce elektronické pošty, který se postupně vyvíjel až do dnešní podoby. První síť určená pro komerční využití vznikla až v roce 1985 pod označením NSFNET, síť ve svém začátku dosahovala rychlosti 1,5Mb/s až 45 Mb/s a koncovým uživatelům, v té době hlavně univerzitám, nabízela rychlost až 56 Kb/s. Asi si dokážete představit, že v dnešních poměrech a objemu přenášených dat, by pro nás připojení v této rychlosti bylo prakticky nepoužitelné. Většinu mezikontinentálních kabelů vlastní obří nadnárodní společnosti, například Google a od svých předchůdců jsou k nerozeznání. Jeden z posledních položených optických kabelů jménem Curie má délku 10 500 kilometrů, spojuje USA s Chile a disponuje přenosovou rychlostí 72Tb/s, což v přepočtu znamená 78 383 153 152 Kb/s. Poslední dobou se pozornost začíná upínat k technologii satelitního internetového připojení, kde je průkopníkem společnost Starlink, podnikatele Elona Muska a nově také přímý konkurent Project Kuiper, za kterým stojí neméně známý podnikatel Jeff Bezos.